Scroll Top

Disclaimer

Disclaimer

ShareBusiness B.V. en David Hunter & Associates B. (hierna te benoemen SBDHA) zijn eigenaar van deze site. SBDHA kan ondanks haar inzet niet garanderen dat de informatie op deze website volledig, correct en voorzien is van de laatst mogelijk beschikbare informatie. Dit geldt ook voor alle links die direct of indirect aan deze website zijn gekoppeld. SBDHA is niet verantwoordelijk voor de inhoud van elke internetpagina die kan worden bezocht via zo’n link.

Er kunnen geen rechten worden ontleend aan de op deze website geplaatste informatie of eventuele adviezen of meningsuitingen. Het opvolgen van adviezen op deze website geschiedt geheel voor eigen risico en verantwoording van de lezer van deze website. SBDHA aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele schade op welke manier (direct of indirect) dan ook ontstaan, door gebruik, onvolledigheid of onjuistheid van op deze website gepubliceerde informatie. Mogelijk geplaatste foto’s en afbeeldingen worden geacht deel uit te maken van het publieke domein. Indien u het copyright op een op deze website geplaatste afbeelding, foto, artikel of ander werk bezit, e-mail ons (zie contactgegevens) en de betreffende uiting zal direct worden verwijderd. SBDHA aanvaardt mede gezien deze werkwijze geen aansprakelijkheid voor eventuele inbreuk op auteursrechten van derden door het plaatsen van auteursrechtelijk beschermd materiaal door bezoekers.

SBDHA behoudt zich te allen tijde het recht voor veranderingen door te voeren of aanvullingen te doen op de informatie zonder mededeling vooraf.

ShareBusiness B.V. en David Hunter & Associates B.V. (SBDHA)